Wie wij zijn


De Turing Foundation
is medeorganisator van de Turing Gedichtenwedstrijd en het goededoelenfonds dat de gedichtenwedstrijd financieel mogelijk maakt. De Turing Foundation ondersteunt wereldwijd projecten op het gebied van onderwijs, natuurbescherming en leprabestrijding. In Nederland ondersteunt de stichting projecten op het gebied van klassieke muziek, schilderkunst en poëzie. Meer informatie over de Turing Foundation vind je hier.

De Poëzieclub is medeorganisator van de Turing Gedichtenwedstrijd. De Poëzieclub is in 2001 opgericht door de toenmalige Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij (1944-2012). De Poëzieclub wil meer mensen enthousiasmeren voor het lezen van poëzie. De Poëzieclub is uitgever van Awater, het grootste literaire tijdschrift van Nederland. Critici van Awater helpen ieder jaar mee met het beoordelen van de vele gedichten die worden ingezonden. 


Vormgeving: Claudia Gravestijn Ontwerp

Website: Quercius