Biografie van Paul Gellings

Nog geen profiel opgegeven.
2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  178

  KAIROS

  Top 100
  Middag in augustus, de zon op zijn hoogst.
  Een terras in de schaduw, donker en diep.
  Het land warm en verlaten; het dorpje sliep
  in een geur van rogge die net was geoogst.

  Wat stoelen, wat tafels, een zoemend insect,
  drie parasols, een haag van ruisende bomen,
  de middag werd vloeibaar, het uur was gekomen
  het terras ontwaakte, door ons tot leven gewekt.

  Het werd een boot, naar ongebroken kinderjaren.
  Het bewoog en maakte zich los met een zucht,
  zodat we eindelijk terug konden varen.

  Zonder moeite werd toen de tijd overbrugd,
  want het duurde maar even voordat we er waren,
  in klaterend zonlicht, spiegelende lucht.
 • 2
  226

  Spoken van Rembrandt

  Top 100
  Glans en daglicht langzaamaan geoxideerd
  tot avond met een ander, dieper perspectief
  in de alkoven thuis had men elkander lief
  en bij de hoeren werd het vlees geëerd

  in gezelschap van het vroeg gestorven kind
  in ons ontwaken wij nog steeds om twaalf uur
  nu er op uit! het feest is slechts van korte duur!
  gelukkig kent onze kapitein de route blind

  men hoort de lansen op de Kloveniersburgwal
  men ziet de vlammen op de toortsen trillen
  en kijk, daar is de Dam, het Damrak al

  dan verstrakken wij weer wanneer in de prille
  zon de vensters hier opeens gaan zinderen
  en wij alleen nog leven in het oog van kinderen
 • 3
  1163

  VERBORGEN KAMERS

  Top 100
  Ik hou van pleintjes onder bladerdaken
  naamloos en driehoekig uit een straat geknipt
  je loopt er zo voorbij, alleen ik niet

  altijd schemerig en louter bewoond
  door geesten en hun flessen in
  een walm van pis en slechte wijn

  misschien zijn het wel wormgaten
  naar de hel en is dat wat me zo
  lokt: als toerist even op doorreis

  in het duister en dan gauw terug naar huis
  met toch steeds een diep verlangen
  naar deze pleintjes onder bladerdaken

  waar iets uit een ander leven
  in verborgen kamers lijkt te wachten

  of alleen de donkergroene schaduw ervan
2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  389

  Mijn moeders sprookjesboek

  Top 100

  Stil Pinksteren; haar stem die zwak wordt

  haar hand die naar de kast wijst waaruit

  ik haar oude sprookjesboek mag pakken

   

  het is van jou nu, zegt ze; ze kreeg het

  zelf van haar vader op een middag in

  een nog ongeschonden Rotterdam

   

  hoe klein ben ik toch weer vandaag

  hier lopend door een straat met dat 

  grote boek onder mijn arm geklemd

   

  in een geur van zand en bloemen

  met iedere regendruppel sterker

  terwijl de hemel donker kleurt

   

  Stil Pinksteren, ondanks de vogels 

  die hun nesten een voor een verlaten

  hun wiekslag en hun schril geroep

   

  ze herinneren je de hele dag aan haar 

  breekbaar hoofdje in twee kussens

  gezicht geen tel uit je gedachten

   

  ook al dwaal je bij momenten weg

  op de zachte hartslag van haar boek  

  niet gesloten; alleen doorgegeven