Biografie van Nette Menke

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5497

  kerk

  1e ronde

  als ik binnenloop

  de oude kerk bewonder

  slaan de twijfels toe:

   hier heerst eeuwenlange trouw

  hoe zou ik beter weten?

   

  zijn wij mensen nu

  wijzer dan die van toen

  of alleen anders?

  de tijden veranderen

  maar mensen doen dat minder

   

  ach filosofie

  die  het denken zo beroerd

  edoch…à quoi bon?

  bedolven onder gevoel

  vergeten we beschaving

   

  in een lege kerk

  hangt de rust van een geloof

  dat troost wil bieden -

  getroost worden wil ik wel 

  voor eventjes tenminste

 • 2
  5499

  weekendje weg

  1e ronde

  te vroeg opgestaan

  fluks naar het vliegveld gegaan

  'the flight is delayed'

  een heleboel reizigers

  staan hier nu langdurig stil  

   

  vanuit het vliegtuig

  lijkt het wolkendek op sop

  de wereld wast zich

  als ik er even niet ben

  kan zoiets mooi gebeuren

   

  onbestemd geruis

  praatje van de stewardess

  zon door het raampje

  er wordt veel brandstof verbruikt

  om ons zo hoog te houden

   

  wolken, zeewater;

  scheepjes in flakkerend licht

  en een groen stuk land -

  hier te zijn en dit te zien

  zoveel in zo korte tijd

   

  de aarde nadert

  details worden herkenbaar

  de grond is geraakt

  we maken de riemen los

  en mogen weer naar buiten 

  en daar blijkt alles

  bijzonder, uniek, anders
  dan anders te zijn -
  lijflijk ben ik aanwezig
  maar mijn geest beent me niet bij

 • 3
  5500

  de zielen

  Top 1000

  misschien bestaat de lucht uit dode zielen

  misschien zijn wolken wolken dode zielen

  de druppels van de zee

  zouden oude zielen kunnen zijn

  zielen daar sinds het begin der tijden

  eerst waren het er een paar

  nu zijn het er veel meer

  en er kunnen er oneindig  bij

   

  als water verdampt en wolken vormt

  dan stijgen de zielen op

  en als het regent

  dan komen ze weer naar beneden

  dan druipen ze over de tram of bevruchten akkers

  misschien bezielen de oude zielen

  de nieuwe zielen, de jonge zielen,

  misschien slokken nieuwe zielen oude zielen op.  

   

 • 4
  5501

  mens

  1e ronde

  zaterdagmiddag in een winkelstraat
  overal handen, overal voeten,
  hoofden vol gedachten,

  lijven vol gevoel, gekroel, gejoel,

  er zijn hier een heleboel

  mensen, er zijn zoveel mensen

   

  in de krant en op tv

  tweehonderd verdronken vluchtelingen
  duizend doden in een oorlog en er komt

  een allesverwoestende orkaan

  in India aan, zoveel mensen

  die ten onder gaan

   

  het zijn er veel en veel te veel voor mij

  wier echte wereldje dus

  bestaat uit mijn stoel, mijn tafel,

  mijn schoenen en mijn jas

  mijn kinderen, mijn liefdes,

  mijn werk en mijn handtas

2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1328

  Puin

  1e ronde

  Soms raak je maar zo in een conflict verzeild

  dat je niet zocht, waar je zelfs geen weet van had,

  een ruzie die naar een knallende climax ijlt

  en je dan meetrekt in een hopeloos zwart gat.

  Je hebt het tij niet tijdig weten keren,

  bent overspoeld door allerhande narigheid,

  gekwetst jammer je nog van ‘ 'k Zal ze leren!’

  maar in feite voel je slechts verdriet en spijt.

  Niets gaat voorbij zolang de brokken van het kwaad

  nog ongeordend, her en der verspreid,

  ongeborgen en volledig uit de maat

  geslagen in je leven liggen -

  dus nu vormt puinruimen de focus van je vlijt. 

  Puinruimen volgt  op iedere strijd.

 • 2
  1329

  Woorden

  1e ronde

  Niet alle gesproken woorden worden gehoord :

  er zijn er die tussendoor of juist langsheen wippen,

  die bedoeld om te raken toch het beoogde doel missen,

  wegschieten in het luchtledige, verdwijnen overboord.

  Mooie woorden, blije, bedachtzame, nuancerende,

  woorden die opvrolijken, angst inboezemen en ook de belerende

  raken je niet als je net aan iets anders zit te denken –

  het is lastig aan ieder woord evenveel aandacht te schenken.

  Dat kan ook niet - al komt het je soms duur te staan,

  mis je iets moois voor jou bedoeld, krijg je ruzie, ga je er zelfs aan.

  Meestal kun je echter volstaan met het beluisteren van de herhaling,

  geduld en volharding brengen een immer eindeloze spraakvermaling,

  wat je vandaag mist hoor je ook nog eens morgen en overmorgen. 

  Blijkbaar weten de meeste woorden prima voor zichzelf te zorgen.

 • 3
  1330

  Wel en wee der wereld

  1e ronde

  Het jongetje dat groot en sterk zou willen zijn,
  kijkt rond, ziet vriendjes, kijkt aarzelend toe,
  komt op dreef, schreeuwt, rent, maakt plezier en is klein -
  als ie huilen moet gaat ie gauw weer naar z'n moeder toe.

  Het kleine meisje wil wel zoeperwoemen zijn,
  kijkt goed naar haar mama, doet na, reddert mee,
  komt op gang, huppelt, springt, babbelt, lacht, en is klein -
  maar als ik groot ben, denkt ze, ga ik net zo sterk als papa zijn.

  Eros komt op en wekt verwarring alom,
  schenkt geluk, schept verdriet, trekt wat recht leek krom.

  Kinderen van toen zijn nu volgroeid en voelen verantwoordelijkheid,

  doen hun bovenste best, stromen over van ijver en van strijd


  voor het eigen lieve leven en voor de toekomst van het land. 

  En het wel en wee der wereld ligt heel even in hun hand.   

   

2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2391

  chaos

  1e ronde
  dat het losse flodders losse eindjes
  punten plukken strepen vormen zijn
  die niets met elkaar te maken hebben
  op zichzelf staan op dezelfde plaats en  tijd

  dat het leven een serie momenten
  die ikzelf tot één groot geheel verzin
  omdat ik per se de draad wil blijven zien
  die terugvoert tot het eerste  begin

  me vastklampend aan de kleine verbanden
  snakkend naar de grote samenhang
  die er dus niet is maar wel zou moeten zijn
  open ik mijn ogen voor de chaos en ben bang

  het grote niets erkennen
  is iets dat moet wennen
 • 2
  2392

  romein

  1e ronde

  zag hij dezelfde wolken
  zag hij dezelfde salamanders
  hoorde hij dezelfde krekels
  of was alles toen anders
  waar ik nu loop liep ooit een Romein

  de Saar slagader van dit gebied
  wijngaarden als pasgekamde haren
  dood ligt een kever op het pad
  vlinders fladderen rustig rond
  het leven een cirkel denk ik
  maar weten doe ik het niet

  _
 • 3
  2393

  losse eindjes

  1e ronde
  losse eindjes in een film of een boek
  beginnetjes die wel begonnen maar niet afgemaakt zijn
  de aanzet is er, maar de oplossing blijft zoek
  persoonlijk vind ik dat niet fijn

  ik houd van een goed in elkaar stekend verhaal
  dat grip biedt op het grotere geheel
  ieder woord, ieder beeld spreekt  eendere taal
  niets te weinig, niets teveel

  in het echt ligt dat  anders
  past lang niet alles in elkaar
  grote hiaten pontificaal in mijn levensverhaal
  verre van prettig allemaal
  als je iets niet weet, wat is er dan waar
  er blijft  zo zielsveel  verborgen
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3050

  De dichteres

  1e ronde


   
  de dichteres zoekt haar leven lang naar woorden
  die zeggen zullen waarom alles gaat zoals het gaat,
  waarom een mens meent z’n leven te vullen
  met keuzes tussen goed en kwaad
   
  maar wat er ook uit haar pen komt rollen
  het woord schiet keer op keer te kort
  leven laat niet met zich sollen
  het verdort
   
  valt als een verkleurd herfstblad
  waait weg met de wind
  verdwijnt in de grond en bakert nieuw leven 
  dat is wat de dichteres ervan vindt
   
  het draait om de daden denkt ze
  standvastig en sterk als een oeroude eik
  of een redwood tree, zo zullen mijn verzen zijn
  en daadkracht vibreren, genereren…
   
  maar wat er ook uit haar pen komt rollen
  het woord schiet keer op keer te kort
  leven laat niet met zich sollen
  het verkort
   
  en als de dichteres in haar laatste jaren
  nog steeds vol achs en maren
  terugkijkt op een leven dat zo vol woorden zat
  lijkt zij toch niet ontevreden, er is iets ook al was het niet wat
   
  want wat er ook uit haar pen kwam rollen
  en woorden schoten keer op keer te kort
  het leven laat niet met zich sollen
  het verwordt
   
   
 • 2
  3051

  Kopje thee

  1e ronde

   
  Als de dag van morgen
  vandaag al door je hoofd spookt,
  als het uur van opstaan
  je nu al dwarszit,
  als de kleren die je dragen zult
  je nu al voor de geest staan,
  als je de woorden die je zeggen wilt
  nu al paraat hebt,
  wat kan er dan nog misgaan?
   
  Dat dit gedicht je dan
  mag dienen als een kopje thee
  dat je nu drinkt en terwijl je denkt
  ‘het is te heet, ik wacht nog even’
  het je dít moment ten volle laat beleven.
   
  Opdat je morgen dan beleven mag
  al wat je brengt de morgen-dag.
   
   
   
   
 • 3
  3052

  ik was een jaar of acht

  1e ronde


   
  ik was een jaar of acht
  toen ik bedacht
  hoe ja hoe verschrikkelijk fijn
  het wel niet was om een meisje te zijn

  jongens waren weliswaar snel en sterk

  maar zij moesten later aan het werk
  terwijl wij vrouwen thuis konden blijven
  en daar maar konden doen wat we wouwen

  inmiddels heeft mijn leven beslist 

  dat ik me toen enorm heb vergist