Spelregels

Sluitingsdatum
De wedstrijd sluit op 15 november 2016, om middernacht. Gedichten doen definitief mee als het deelnamegeld van € 5,00 per gedicht ontvangen is. Voor last minute deelnemers geldt: de betaalopdracht moet voor de sluiting van de wedstrijd gegeven zijn en binnen een week zijn afgerond. 

Gedichten
De maximale lengte van een gedicht is 40 regels, inclusief witregels, exclusief titel. Er is geen minimale lengte en er zijn geen beperkingen aan thematiek of stijl. Het is tot de sluiting van de wedstrijd mogelijk om je gedicht te wijzigen. Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal. Publicatie op een persoonlijke pagina of blog valt daar niet onder. Gedichten die op schrijfwebsites zijn gepubliceerd, door de dichter zelf, zonder tussenkomst van een uitgever of redacteur, mogen ook worden ingezonden. Neem bij twijfelgevallen contact met ons op.

Taal
Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Vertalingen van het werk van andere dichters zijn niet toegestaan. De Turing Gedichtenwedstrijd beschikt helaas niet over de expertise om gedichten in Nederlandse streektalen te beoordelen. 

Rechten
Het copyright op de gedichten berust bij de auteurs. De deelnemende gedichten mogen tot de prijsuitreiking niet gepubliceerd worden. Na de prijsuitreiking vervalt deze voorwaarde. Wel behoudt de Turing Gedichtenwedstrijd het recht om de gedichten uit de Top 100 te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals publicatie op de website. 

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan de wedstrijd. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste. Woonachtig zijn in Nederland of België is evenmin verplicht. Medewerkers van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Deelnamegeld
Het deelnamegeld bedraagt € 5,00 per gedicht. Voor een toelichting op deze deelnamekosten, klik hier.

Prijzen
Een auteur kan niet meer dan één prijs winnen, hoewel er wel meerdere gedichten van dezelfde auteur in de Top 100 kunnen staan.

Beoordeling
De beoordeling vindt plaats op basis van anonimiteit. De beslissingen van de juryleden zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.