Wie wij zijn


De Turing Foundation is medeorganisator van de Turing Gedichtenwedstrijd en daarnaast het goededoelenfonds dat de gedichtenwedstrijd financieel mogelijk maakt. De Turing Foundation ondersteunt wereldwijd projecten op het gebied van onderwijs, natuurbescherming en leprabestrijding. In Nederland ondersteunt de stichting projecten op het gebied van klassieke muziek, schilderkunst en poëzie. Meer informatie over de Turing Foundation vind je hier.

De Poëzieclub is medeorganisator van de Turing Gedichtenwedstrijd. De Poëzieclub is in 2001 opgericht door de toenmalige Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij (1944-2012). De Poëzieclub wil meer mensen enthousiasmeren voor het lezen van poëzie. De Poëzieclub is uitgever van Awater, het grootste literaire tijdschrift van Nederland. Medewerkers van Awater helpen ieder jaar mee met het beoordelen van de vele gedichten die worden ingezonden. Meer informatie over De Poëzieclub vind je hier.

Organisatie 2016/2017
Bij het organiseren van de Turing Gedichtenwedstrijd zijn jaarlijks veel mensen en partijen betrokken die zich vrijwillig of tegen een geringe vergoeding inzetten. Voor de achtste editie zijn dit:

Turing Foundation: Ellen Wilbrink, directeur van de stichting, coördineert de organisatie, de marketing en publiciteit van de wedstrijd. Zij wordt daarbij ondersteund door Florentine van Waesberghe-Six, die ook de organisatie van de prijsuitreiking voor haar rekening neemt. 
De Poëzieclub: Vanuit de Poëzieclub zijn Myrte Leffring, redactiesecretaris van poëzietijdschrift Awater, en Frank Keizer, poëziekenner en medewerker van het eerste uur, de voortrekkers.

Quercius: De website wordt verzorgd door Marc van Eijk van het bureau Quercius.    
                                 
Claudia Gravestijn Ontwerp: de vormgeving is in handen van Claudia Gravestijn.

Awater en Poëziekrant
: Ook dit jaar zullen medewerkers van Awater, het poëzietijdschrift van de Poëzieclub, en de Poëziekrant, een uitgave van het Poëziecentrum, zich weer aan de gigantische maar grootse taak wijden om de duizenden inzendingen te beoordelen en de 100 beste uit te kiezen.