• Hoogtepunten 4e editie
 • Poëzie, 't is maar aanstellerij.
  Dat hoor je vaak.
  Maar dan, wat is een mens
  zonder aanstellerij?
  Een dooie wandelstok,
  en geen toverhazelaar.

  Gerrit Komrij - Ambassadeur 3e editie Gedichtenwedstrijd
 • Mogelijk dat op zulk een kleine schaal, niet denken kan het maakt nijdig, of men is verveeld dus veel te veilig,
  dan is men verloren voor de poëzie

  Lucebert (1924 -1994)
 • Als woorden ontwaken,
  worden ze gevaarlijk...
  Sommigen zoeken
  houvast in poëzie,
  willen een verklaring
  voor een vers of woord.
  Maar in poëzie klopt niets.
  Daar is alles mogelijk.

  Ramsey Nasr - Dichter des Vaderlands - Juryvoorzitter 3e editie Gedichtenwedstrijd
 • Poëzie komt pas als je er op wacht zonder nog te wachten.

  Herman de Coninck (1944 - 1997)
 • Hoe maak je een gedicht? 'Heel eenvoudig, zoals een haan een ei legt', was het antwoord van Martinus Nijhoff.

  Gerrit Komrij - TNGW bundel 2009
 • Wat is poëzie? 'Dansen op de maat van het ogenblik', dichtte Hugo Claus. Poëzie kent geen voorschriften, maar werkt bevrijdend - al is het maar voor een moment.

  Gerrit Komrij - TNGW bundel 2010
Met het Oog op Morgen

De Turing Gedichtenwedstrijd is de jaarlijks terugkerende wedstrijd voor het beste Nederlandstalige gedicht van het jaar. Deelname en jurering gebeurt op basis van anonimiteit. De winnaar ontvangt maar liefst 10.000 euro.


 

Nieuws